Homepage Wie zijn wij Contact


 

 

Delen / wie
Liquida is een vloeiend klankbord van zelfstandig professionals. Verbonden in een informeel genootschap, waarin kennis, ervaringen en vooral inzichten worden gedeeld. De kracht zit mede in de persoonlijke en professionele diversiteit van de leden.
  Verbinden / wat
We vertrouwen en motiveren elkaar. Hieruit volgt een sterke kameraadschap. We delen een brede visie en zijn maatschappelijk betrokken. Daarnaast zijn humor en een bourgondische inslag een belangrijke peiler in de interactie. Als zelfstandig professionals genieten we van de reflectie en het perspectief op leven en werken, die Liquida ons biedt.
  Creëren / hoe
Wij komen als groep regelmatig bij elkaar. Tussen leden onderling worden samen-werkingsbanden gesmeed op projectbasis. We leren van elkaar door het brede persoonlijke en professionele spectrum dat vertegenwoordigd is. Daardoor blijven we ons ontwikkelen als professionals. Door het sterke vertrouwen is samenwerking een natuurlijk uitvloeisel.